9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8_XL

Mestre d’Anglesola, Retaule d’Anglesola, c.1320-30, provinent de l’església parroquial d’Anglesola, Museum of of Fine Arts de Boston

Anuncis